Apple เตือน!! iPhone เปียกน้ำนำไปแช่ข้าวสารเครื่องพัง!!

ถึงแม้ iPhone รุ่นใหม่ๆ จะสามารถกันน้ำได้พอสมควร แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดความเสียหายจากน้ำเลย วิธีการหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันมานานหาก iPhone เปียกน้ำคือ นำไปแช่ในข้าวสารเพื่อดูดความชื้นออก

จึงทำให้ Apple ออกมาบอกว่า หากนำ iPhone ที่เปียกน้ำมาแช่ในถังข้าวสาร อาจทำให้อนุภาคขนาดเล็ก เช่น อนุภาคน้ำตาล หรือแม้กระทั่งฝุ่นขนาดเล็กที่ติดกับเมล็ดข้าว เข้าไปสร้างความเสียหายทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องได้ หรือหากไม่เสียหายในทันที ก็จะทำให้เสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นจากความอับและความชื้นสะสม

Apple แนะนำสิ่งที่ควรทำเมื่อ iPhone เปียกน้ำ ดังนี้

1. ถอดสายอุปกรณ์ อะแดปเตอร์แปลงไฟหรืออุปกรณ์เสริมจาก iPhone

2. อย่าเสียบสายจนกว่า iPhone และสายจะแห้งสนิท

3. ทำให้ iPhone แห้งด้วยการเคาะตัวเครื่องกับมือเบา ๆ โดยคว่ำขั้วต่อลง เพื่อให้ของเหลวที่ค้างอยู่ไหลออกมา แล้ววาง iPhone ไว้ในที่แห้งมีอากาศถ่ายเท

4. รออย่างน้อย 30 นาที แล้วจึงลองเสียบสายชาร์จหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

5. หากยังมีการแสดงแจ้งเตือน แสดงว่ายังมีของเหลวในพอร์ต หรือใต้พินของสายชาร์จ ให้วาง iPhone ไว้ในที่แห้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอีกประมาณ 1 วัน โดยในช่วงนี้สามารถลองเสียบสายดูอีกเป็นระยะ ๆ ได้

6. หาก iPhone แห้งแล้ว แต่ยังชาร์จไม่ได้ ให้ถอดสายออกจากอะแดปเตอร์ และถอดอะแดปเตอร์ออกจากรูปลั๊กไฟ แล้วลองเสียบดูอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่

ที่มา : Khaosod