Apps

Apple ประกาศ ‘ทุกแอปต้องลบบัญชีได้’

หลังจากเคยประกาศไปแล้วว่า ทุกแอปที่มีการสร้างบัญชีใหม่จะต้องลบบัญชีได้ด้วย แต่ก็เลื่อนออกไปถึง 2 ครั้งด้วยกัน มาครั้งนี้ Apple เอาจริงแล้วนะฮะ!! (more…)

Page 3 of 231 2 34 5 6