รวมช่องทางพักชําระหนี้ เกือบทุกธนาคาร!!

จากวิกฤตการเผชิญปัญหาโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็อาจจะทำให้หลายคนกำลังประสบปัญหาเรื่องทรัพย์สิน และรายได้ ที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ประกอบการเองก็อาจจะประสบปัญหาใหญ่ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย และภาระในการดูแลธุรกิจของตนในช่วงวิกฤตนี้อย่างหนัก เห็นได้จากข่าวที่ร้านดังหลายร้านต้องปิดกิจการลง และประกาศเซ้งต่อมากมาย

กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตราการสินเชื่อฟื้นฟูเพิ่มเติมวงเงินรวมถึง 350,000 ล้านบาท โดยมีมาตราการหลัก 2 มาตราการด้วยกัน ซึ่งตั้งใจออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังประสบวิกฤตโดยเฉพาะเลย 

มาตราการแรกคือมาตราการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือมาตราการสินเชื่อฟื้นฟู โดยมีวงเงิน 250,000 ล้านบาท 

มาตราการที่สองคือมาตราการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลังได้ หรือที่เรียกว่ามาตราการพักทรัพย์พักหนี้ โดยมีวงเงิน 100,000 ล้านบาท 

โดยนโยบายเหล่านี้ดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยได้รวบรวมช่องทางที่สามารถดำเนินการมาตราการเหล่านี้ได้มาดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟู ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

☎️ call center โทร. 0-2283-6112

📧 E-mail : [email protected]อ้างอิง it24hrs.com