AIS ส่งกำลังใจ พร้อมมอบความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู

AIS ส่งกำลังใจ พร้อมมอบความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จากผลกระทบของพายุโนรู เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วม  ที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโนรู ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่อื่นๆนั้น  เอไอเอส ขอส่งความห่วงใย พร้อมช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ แจ้งข่าวและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

         โดยในช่วงที่พายุโนรูได้เข้าสู่ประเทศไทย และทำให้เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทีมวิศวกรเอไอเอส ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งกำลังใจและดูแลลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 

จึงได้ทำการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการลูกค้า AIS รายเดือน และลูกค้า AIS Fibre ออกไป 7 วัน และขยายวันในการใช้งานสำหรับลูกค้าเติมเงิน 7 วันเช่นกัน โดย AIS จะแจ้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านทาง SMS โดยตรง 

          ชาวเอไอเอส ขอส่งกำลังใจ และยืนยันที่จะสนับสนุน ดูแลระบบสื่อสารให้ทุกท่านอุ่นใจแม้ในช่วงเวลาเกิดวิกฤติจากภัยธรรมชาติ