Apple และ Broadcom ถูกศาลตัดสิน จ่ายค่าเสียหายกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท ฐานละเมิดสิทธิบัตร Wi-Fi และเรื่องน่าสนใจรอบโลกอื่นๆ

Techeasy รู้ทันรอบโลกไอที ฟังสบาย ย่อยง่าย อัพเดทกันแทบทุกวัน


– Apple และ Broadcom ถูกศาลตัดสิน จ่ายค่าเสียหายกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท ฐานละเมิดสิทธิบัตร Wi-Fi

– โดรนดุ! บินเข้าหาทันที ถ้าไม่ใส่หน้ากากเดินที่สาธารณะ ในหลายเมืองของประเทศจีนตอนนี้

– Google Search เพิ่มประกาศเตือนสถานการณ์ไวรัส เมื่อค้นคำว่า coronavirus