งานเข้า! Acer โดนแฮกเกอร์ปล่อย Ransomware เรียกค่าไถ่ 1,550 ล้าน

Acer โดนแฮกเกอร์ปล่อย Ransomware เรียกค่าไถ่ข้อมูล 1,550 ล้านบาท (more…)