พร้อมโหลด! Apple ปล่อยอัพเดท AirPods (รุ่นที่ 2) Firmware เวอร์ชั่น 2D15

Apple ปล่อยอัพเดท AirPods (รุ่นที่ 2) Firmware เวอร์ชั่น 2D15 (more…)