จริงดิ! Apple อาจเปลี่ยนชื่อ iOS เป็น iPhoneOS และเปลี่ยนชื่อ iPhone เป็น Apple Phone

Apple อาจเปลี่ยนชื่อระบบจาก iOS เป็น iPhoneOS และเปลี่ยนชื่อมือถือ iPhone เป็น Apple Phone (more…)