ลาก่อย! Apple ถอด Apple TV Remote ออกจาก App Store

Apple ถอดแอพพลิเคชั่น Apple TV Remote ออกจาก Apple Store แล้ว (more…)