งานวิจัยยืนยัน MagSafe ใน iPhone 12 ทำให้เครื่องกระตุ้นหัวใจหยุดทำงานได้จริง

ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่า MagSafe ส่งผลต่อ Pacemaker จริงหรือไม่ แต่งานวิจัยล่าสุดช่วยยืนยันผลลัพธ์ได้แล้ว (more…)