งานเข้า! อเมริกาอาจขึ้นบัญชีดำ HONOR แบบเดียวกัน Huawei

อเมริกาอาจขึ้นบัญชีดำ HONOR แบบเดียวกัน Huawei โดยอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากบุคคลที่ 3 เนื่องจากการประชุมโหวตมติ ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากัน (more…)