เลื่อนไปก่อน! สหรัฐเลื่อนแบน Huawei ไปก่อนเป็นเวลา 2 ปี

ในเดือนที่ผ่านมา Huawei ถูกสหรัฐแบนเข้า backlist ทำให้บริํษัทสัญชาติสหรัฐทั้งหลายจำเป็นต้องมาแบน Huawei ด้วยไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook และเจ้าอื่นๆ มาร่วมแบน Huawei กันตรึม (more…)