หมดเวลา! Facebook เลิกหนุน Facebook Lite บน iOS

Facebook เลิกสนับสนุนแอพฯ Facebook Lite บน iOS แล้ว (more…)