นักวิจัยชี้ Apple Watch อาจใช้วัดสมรรถภาพของร่างกายได้

นักวิจัยพบว่า Apple Watch อาจใช้ในการประเมินความอึดของผู้ป่วยโรคหัวใจได้ (more…)