Tag: galaxy

Galaxy Fold อาจจะกลับมาขายช่วงมิถุนานี้ เนื่องจากมีคู่มือการใช้ หลุดออกมา

ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับมือถือจอพับอย่าง Galaxy Fold จนม่ีข่าวว่าต้องเลื่อนขายออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากต้องนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขเสียก่อน แต่ล่าสุดมีหลุดข้อมูลคู่มือการใช้งานออกมาผ่านทางเว็บทางเกาหลีเรียบร้อยแล้ว (more…)

Page 1 of 212