Tag: Galaxy Note

เตือน! ซืัอหัวชาร์ต Galaxy Note 10+ นอกศูนย์ อาจจ่ายไฟเข้าเครื่องไม่เต็ม

เตือนผู้ใช้ Samsung Galaxy Note 10+ ที่ซืัอหัวชาร์ตนอกศูนย์บริการ อาจได้หัวชาร์ตสเปคต่ำที่จ่ายไฟเข้าเครื่องไม่เต็ม (more…)

Page 2 of 31 23