โอ้โนว! Garmin หยุดสายการผลิต และระงับการให้บริการ หลังถูก Hacker เล่นงาน

Garmin จำเป็นต้องหยุดสายการผลิต และระงับการให้บริการ หลังถูก Hacker เล่นงานด้วย Ransomware (more…)