เคลียร์ด่วน! Google จำกัดพื้นที่ฝากไฟล์ฟรี เหลือ 15 GB

Google จำกัดพื้นที่ฝากไฟล์ฟรีของ Gmail, Docs, Sheets, Slides, Google Photo และ Google Drive เหลือ 15 GB (more…)