พร้อม! Facebook ทดสอบใช้ AI ช่วยแอดมินกลุ่มตรวจสอบข้อความ Hate Speech

Facebook ทดสอบใช้ AI ช่วยแอดมินกลุ่มค้นหาและตรวจสอบข้อความ Hate Speech หรือข้อความประเภทที่สร้างความเกลียดชังบนแพลตฟอร์ม (more…)