งานวิจัยเผย Apple Watch ช่วยตรวจหา COVID-19 ได้ก่อนที่จะมีอาการ

การศึกษาจาก 2 สถาบันเผย Apple watch มีส่วนช่วยในการตรวจหา COVID-19 ก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการ (more…)