Tag: Huawei Mate 30

เริ่มหนาหู! ลือ Huawei เริ่มทดสอบระบบปฏิบัติการใหม่ที่จะใช้กับ Huawei Mate 30 แล้ว

มีข่าวลือเชื่อถือได้ออกมาอย่างหนาหูว่า Huawei เริ่มทดสอบระบบปฏิบัติการใหม่ที่จะใช้กับ Huawei Mate 30 แล้วในตอนนี้ (more…)