เงิบ! iCloud เกิดปัญหา ผู้ใช้บางคนเปิดใช้อุปกรณ์ใหม่ไม่ได้

iCloud เกิดปัญหากับระบบบัญชีและการลงชื่อเข้าใช้ ทำให้ผู้ใช้บางคนเปิดใช้อุปกรณ์ใหม่ไม่ได้ (more…)