เลิกใช้! Apple ปิดไม่ให้ Downgrade, Signing และ Restore iOS 13.6.1

Apple ปิดไม่ให้ติดตั้ง Downgrade, Signing และ Restore iOS 13.6.1 แล้ว (more…)