ทดสอบ! Apple ปล่อยอัพเดท iOS 14.3 RC (ตัวที่ 1 และ 2) ให้ผู้ลงทะเบียน

Apple ปล่อยอัพเดท iOS 14.3 RC (ตัวที่ 1 และ 2) ให้ผู้ลงทะเบียนทดสอบ (more…)